Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Türkiye Ulusal Güvenlik Araştırmaları Merkezi (TUGAM) Türkiye’nin iç ve dış güvenlik tehditlerini analiz ederek bu tehditlere karşı çözüm önerileri sunan özgür bir platformdur.

TUGAM.org Türkiye için gelecekteki en büyük güvenlik tehdidinin adını ilk defa TUGAM’ın koyduğu Sabetaycı-Atatürkçü Terör Örgütü (SATÖ) mensuplarınca yapılacak olan askerî darbe girişimi olduğunu öngörmektedir. TUGAM’ın analizlerine göre darbe girişimi sivil iktidarı görevden uzaklaştırmayı başardığı taktirde 2 farklı kötü simülasyondan biri gerçekleşecektir. Birinci senaryoya göre SATÖ ülkedeki bütün kontrolü eline alıp Türkiye’nin son yıllardaki bütün kazanımlarını silecek, 1930’ların yönetim anlayışından daha ceberut ve daha rövanşist bir kin politikasıyla dindar, muhafazakâr ve milliyetçi kesimleri manevi ölü haline getirecektir. Ayrıca şimdiye kadar gizli kalmayı tercih etmiş Sabetaycılar kimliklerini açıklamakta bir beis görmeyip etnik kökene dayalı bir cemaat devleti rejimi yaratacaklardır.

İkinci kötü senaryo göre ise SATÖ’nün iktidar olup ama muktedir olamamasıyla ortaya çıkacak yönetim boşluğunu; Selefî ve sözde Sünnî dinî gruplar ile PKK ve DHKP-C gibi seküler terör örgütlerinin silah yoluyla doldurmaya çalışmasıyla yaşanacaktır. Türkiye Suriye’ye döndükten sonra ülke dış müdahaleye açık bir hale gelecektir.

TUGAM bu cunta harekâtının başarılı olamaması için alınması gereken tedbirlere ve darbe/isyan hareketi sırasında yapılması gerekenlere yoğunlaşmaktadır.

Partizanlık kaygılarından uzak bir politika izleyen TUGAM farklı görüşteki uzmanların kaleminden çıkan analizler ile siyasilere, güvenlik bürokrasisine ve vatandaşlara Türkiye’nin iç ve dış güvenliğini sağlamak için uyarı ve bilgilendirmede bulunmayı kendine şiar edinmiştir.

Bu perspektifle Temmuz 2020’de İstanbul’da faaliyetlerine başlayan Türkiye Ulusal Güvenlik Araştırmaları Merkezi (TUGAM) çalışmalarına bağımsız ve bağlantısız bir şekilde sürdürmektedir. TUGAM’ın herhangi bir kurum, kuruluş, şirket, topluluk, cemaat ve/veya devlet ile organik-inorganik hiçbir bağı bulunmamakla birlikte insanları din, dil ve ırklara ayırıp hedef alan yayın yapmamaktadır.

SİTE KULLANIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

TUGAM.org anlaşılmaz, ağdalı ve akademik bir dil kullanmaktan ısrarla kaçınır. İçinde din ve vatan sevgisi olan herkesi kucaklamaya çalışır.

Türkiye’nin iç ve dış güvenliği ile ilgili güncel gelişmeler için:  HABERLER

TUGAM.org’un tamamen özel içerikleri için: ÖZEL

Sabetaycı Atatürkçü Terör Örgütü olarak ilk defa TUGAM.org’un adını koyduğu örgütle ilgili hazırlanan içerikler için: SATÖ

Türkiye’nin iç ve dış güvenliğini dolaylı/dolaysız tehdit eden şahıslarla ilgili yaptığımız analizler için: KARA LİSTE

Türkiye’de ve dünyada yaşanmış darbelerle ilgili haberler, anektodlar, analizler ve çözüm önerilerini içeren dosyalar için: DARBELER

Bireysel silahlanma, Milli Savunma Sanayi’nde atılan güncel adımlar, küresel silahlanma yarışı vs konularının analizi için: SİLAHLANMA

Türkiye’nin iç ve dış güvenlik konularını, güncel gelişmeleri konuşup tartışabileceğiniz; olası bir darbe, isyan durumlarında vatan savunması için yapılacaklar konusunda fikir alışverişinde bulunacağınız tamamen size ait özgür bir platform için: FORUM bölümlerini ziyaret edebilirsiniz.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL